Regulami eKart (karty podarunkowe)

Karta podarunkowa jest świetnym prezentem dla bliskiej osoby.Wydawana jest w formie elektronicznej lub w formie tradycyjnej- papierowej.

Może być wysłana do klienta jako e-mail z kodem, lub w formie drukowanej w formie eleganckiego bonu. Czas wazności karty - bezterminowo. 

 

REGULAMIN eKARTY (Karta podarunkowa) sklepu internetowego www.bieliznapolska.pl

wydany w dniu 17.11.2014

 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

 

Wydawca – Radzisław Dubiel www.bieliznapolska.pl z siedzibą w Jadwisinie, ul.Andromedy 15,Jadwisin 05-140 Serock, NIP 113-054-73-41 ,REGON 017195677 prowadzący sklep internetowy www.bieliznapolska.pl

 

eKarta - bon towarowy elektroniczny(lub w formie drukowanej)  wydany na okaziciela, uprawiający wyłącznie Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.bieliznapolska.pl do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu

 

Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy eKartę w zamian za przekazane środki pieniężne

 

Użytkownik -każdorazowy posiadacz kodu uprawniającego do aktywacji eKarty

 

Kod – unikalny numer nadawany dla każdej e Karty uprawniający do aktywacji eKarty w sklepie www.bieliznapolska.pl

 

Konto - udostępnione przez Wydawcę miejsce na serwerze, na które Nabywca/Użytkownik może się

zalogować za pomocą loginu i hasła podanego podczas rejestracji w sklepie Wydawcy;

 

Towary – produkty i usługi oferowane do sprzedaży w sklepie Wydawcy;

 

Data zakupu – data zapłaty wartości nominalnej eKarty przez Nabywcę;

 

Aktywacja – pierwsze użycie kodu przy składaniu zamówienia w sklepie Wydawcy.

 

§ 1. Warunki ogólne

 

1.Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy eKarty i do przyjmowania płatności realizowanych przy

pomocy eKarty za Towary nabywane przez Użytkownika.

 

2.Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości

nominalnej eKarty .

 

3.Kod do Aktywacji eKarty wydawany jest Nabywcy w momencie otrzymania i zaksięgowania zapłaty za eKartę na koncie bankowym Wydawcy, z zastrzeżeniem Zasad udostępnienia i korzystania z Bonu podanych w paragrafie 2. 

 

4.eKarta może być wykorzystany wyłącznie do nabywania Towarów w sklepie www.bieliznapolska.pl

 

5.eKarta nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać

zwrócona Wydawcy.

 

6.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę/Użytkownika Kodu lub eKarty

osobom nieupoważnionym.

 

7.eKarta jest ważna i aktywna bezterminowo od daty zaksięgowania zapłaty za eKartę na koncie bankowym Wydawcy.

 

8.eKarty zakupione od Wydawcy przez firmy/instytucje i podarowane Użytkownikowi mogą mieć inny, niż

określony powyżej, termin ważności. Pozostałe warunki nabywania i korzystania z eKaty przez firmy

i instytucje pozostają bez zmian.

 

§ 2. Zasady udostępnienia i korzystania z eKarty.

 

1.Zamówienia od Nabywcy na eKarty są przyjmowane przez sklep www.bieliznapolska.pl

 

2.Zakup i realizacja eKarty wymaga założenia Konta w sklepie www.bieliznapolska.pl

3.W przypadku eKarty, Kod zostanie udostępniony Nabywcy po zaksięgowaniu przez

Wydawcę środków pieniężnych na jego rachunku. Nabywca o udostępnieniu Kodu uprawniającego

do Aktywacji eKarty zostanie poinformowany przez Wydawcę wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail

zarejestrowany w bazie sklepu Wydawcy podczas tworzenia Konta przez Nabywcę.e Karty w formie drukowanej posiadają wydrukowany lub naklejony indywidualny numer.

 

4.W przypadku przeznaczenia eKarty na prezent Nabywca powinien przekazać Kod

obdarowanemu .

 

6.Użytkownik może posługiwać się eKartą przy dokonywaniu zakupów w sklepie Wydawcy wielokrotnie do

wyczerpania środków przypisanych do eKarty.

 

 

§ 3. Rozliczenia, reklamacje i zwrot towarów zakupionych za pomocą eKarty.

 

1.Użytkownik o aktualnym limicie środków przypisanych do aktywowanego eKarta, jest informowany

z poziomu swojego Konta w sklepie Wydawcy.

2.Wszelkie reklamacje zwroty i wymiany związane z zakupem Towarów przy użyciu eKarty będą rozpatrywane

przez Wydawcę zgodnie z procedurą opisaną na stronach sklepu Wydawcy w sekcji „Wymiany, zwroty

i reklamacje”, z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej.

3.Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu Towarów, za które zapłacono eKartą zasila Konto

Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do daty

ważności eKarty określonej przy jego zakupie.

4.W przypadku zwrotu Towaru po zakończeniu daty ważności eKarty, Wydawca udostępni Użytkownikowi

zastępczy bon elektroniczny o wartości nie większej niż wartość pobrana z tytułu płatności eKartą na

zamówieniu, którego zwrot dotyczy. Ważność zastępczej eKarty ustala się na 30 dni i liczy się od momentu

udostępnienia zastępczej eKarty dla Użytkownika.

 

§ 4. Postanowienia końcowe.

 

1.Nabywca/Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść

w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

 

2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej sklepu Wydawcy

pixel